Bouwcommunicatie week 26

Datum: 24-06-2016

Hoe ver zijn we nu?

Ondanks het slechte weer van de afgelopen dagen begint het werk steeds meer op de definitieve situatie te lijken. Zo hebben al diverse fietspaden een definitieve rode deklaag gekregen en in de bouwkuip Plesmanlaan zijn ze al begonnen met afbouwwerkzaamheden zoals het aanbrengen van de tegels aan de wanden.

 

Werkzaamheden:

Werkzaamheden bouwkuip fietstunnel Dr. Lelylaan

De werkzaamheden in de bouwkuip van de Dr. Lelylaan bestaan voornamelijk uit het aanbrengen van bekisting en wapening en het storten van beton. Gedurende deze werkzaamheden wordt geen overlast voor de omgeving verwacht.

 

Werkzaamheden bouwkuip ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan

In de bouwkuip worden de wanden en vloeren naast het dek gestort en wordt de wapening voor de verdere vloeren gevlochten. Daarnaast zijn onder het dek de eerste tegels al aangebracht. Gedurende deze werkzaamheden wordt geen overlast voor de omgeving verwacht.

 

Werkzaamheden Haagse Schouwweg t.p.v. rotonde voor Holiday Inn

Komende week wordt gewerkt aan de Haagse Schouwweg, ten westen van de kruising met de Dr. Lelylaan. Vanaf de rotonde wordt voor fietsers en voetgangers een doorsteek gerealiseerd naar de toerit van de panden Haagse Schouwweg 6 en 8.

 

Werkzaamheden Verbeektunnel

Op zaterdag 25 juni en maandag 27 juni worden de funderingspalen voor het nieuwe dek aan de fietstunnel Verbeekstraat aangebracht, ter hoogte van het Hoogheemraadschap. Geluids- en/of trillinghinder is gedurende deze werkzaamheden niet uit te sluiten.

Op zaterdag 25 juni worden de heipalen aan de westzijde geheid, hiervoor is het nodig om de Einsteinweg vanaf de Plesmanlaan af te sluiten tussen 7:00 en 17:00 uur. Voor de heiwerkzaamheden aan de oostzijde van de tunnel worden geen verkeersmaatreegelen ingesteld.

 

Werkzaamheden kruising Verbeekstraat – Plesmanlaan - Einsteinweg

Het vernieuwen van de kruising Verbeekstraat/Einsteinweg – Plesmanlaan behoort ook tot het project OBSP. De komende drie maanden worden hier ook de nodige werkzaamheden verricht; buiten het verkeer, maar ook op of ter plaatse van de bestaande wegen, hierdoor zal het afwisselend nodig zijn zo nu en dan rijbanen of richtingen af te sluiten en verkeersmaatregelen in te stellen. De bereikbaarheid van alle locaties blijft gegarandeerd, maar dit wordt zo nu en dan via omleidingen gerealiseerd.

 

Vanaf aanstaande maandag 27 juni wordt langs de Einsteinweg, bij de kruising van de Archimedesweg, werkzaamheden verricht aan de riolering en onderbouw en aanleg van fietspad. Voor deze werkzaamheden is het nodig om de toegang tot de Archimedesweg vanaf de Einsteinweg gedurende twee weken af te sluiten. Vanaf maandag 27 juni is de toegang tot Archimedesweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer hiervoor wordt een omleiding ingesteld via de Zernikedreef. Voor fietsers en voetgangers blijft de weg wel open.

 

Verkeerssituatie kruising Verbeekstraat – Plesmanlaan – Einsteinweg:

 

Werkzaamheden fietspad Dr. Lelylaan

Afgelopen week zijn de werkzaamheden aan het fietspad aan de noordzijde van de Dr. Lelylaan en de nieuwe geluidswal afgerond; alleen nabij de kruising sluit het fietspad nu nog aan op een tijdelijk fietspad. De komende weken wordt het fietspad aan de zuidzijde van de Dr. Lelylaan tussen de Haagse Schouwweg en de fietsersbrug vernieuwd, voor deze werkzaamheden zal het fietspad gedurende een aantal weken afgesloten zijn.

 

Doorkijk werkzaamheden

-       Week 26-27: aanleg riolering ter plaatse van de Archimedesweg. Gedurende deze werkzaamheden zal de Archimedesweg vanaf de Einsteinweg tijdelijk niet meer toegankelijk zijn.

-       Week 26-27: werkzaamheden ter plaatse van de inritten van het Steenis gebouw. Tijdens deze werkzaamheden is de zuidelijke inrit tot het Van Steenisgebouw afgesloten.

-       Week 29-34: afwisselend afsluiten rijbanen ter plaatse van de kruising Einsteinweg/Verbeekstraat – Plesmanlaan. De bereikbaarheid blijft gegarandeerd.

-       Week 34: werkzaamheden aan de verkeersregelinstallaties in de nacht, van 20:00 tot 06:00. Gedurende deze werkzaamheden zal het verkeer begeleid worden door verkeersregelaars.

-       Weekenden week 35 / 36: werkzaamheden aan de kruising Plesmanlaan – Einsteinweg/Verbeekstraat, rijrichtingen afgesloten en omleidingen ingesteld

 

Voor de definitieve situatie ter plaatse van de Haagse Schouwweg en de overige wegen in het projectgebied, klikt u hier.

 

Huidige verkeerssituatie:Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief