Bouwcommunicatie week 27

Datum: 01-07-2016

Hoe ver zijn we nu?

Het gehele projectgebied neemt steeds meer zijn definitieve contouren aan. Dat is ook niet zo gek aangezien eind oktober de auto’s al door de onderdoorgang van de Plesmanlaan zullen rijden. Gedurende de traditionele “bouwvak” zal er dan ook gewoon doorgewerkt worden aan het project.

 

Werkzaamheden:

Werkzaamheden bouwkuip fietstunnel Dr. Lelylaan

De werkzaamheden in de bouwkuip van de Dr. Lelylaan bestaan voornamelijk uit het aanbrengen van bekisting en wapening en het storten van beton. Gedurende deze werkzaamheden wordt geen overlast voor de omgeving verwacht.

 

Werkzaamheden bouwkuip ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan

In de bouwkuip worden de wanden en vloeren naast het dek gestort en wordt de wapening voor de verdere vloeren gevlochten. Gedurende deze werkzaamheden wordt geen overlast voor de omgeving verwacht.

 

Werkzaamheden Haagse Schouwweg t.p.v. rotonde voor Holiday Inn

Komende week wordt gewerkt aan de Haagse Schouwweg, ten westen van de kruising met de Dr. Lelylaan. Vanaf de rotonde wordt voor fietsers en voetgangers een doorsteek gerealiseerd naar de toerit van de panden Haagse Schouwweg 6 en 8.

 

Werkzaamheden Verbeektunnel

de afgelopen week zijn ter plaatse van de Verbeektunnel funderingspalen aangebracht. Momenteel richten de werkzaamheden zich voornamelijk op de afbouw. Onder andere worden de tegels aan de wanden aangebracht. Hierbij wordt geen overlast voor de omgeving verwacht.

 

Werkzaamheden kruising Verbeekstraat – Plesmanlaan - Einsteinweg

Het vernieuwen van de kruising Verbeekstraat/Einsteinweg – Plesmanlaan behoort ook tot het project OBSP. De komende drie maanden worden hier ook de nodige werkzaamheden verricht; buiten het verkeer, maar ook op of ter plaatse van de bestaande wegen, hierdoor zal het afwisselend nodig zijn zo nu en dan rijbanen of richtingen af te sluiten en verkeersmaatregelen in te stellen. De bereikbaarheid van alle locaties blijft gegarandeerd, maar dit wordt zo nu en dan via omleidingen gerealiseerd.

De werkzaamheden aan de riolering en onderbouw en aanleg van het fietspad langs de Einsteinweg, bij de kruising van de Archimedesweg zullen ongeveer nog een week duren. Gedurende deze werkzaamheden is de toegang tot de Archimedesweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Hiervoor wordt een omleiding ingesteld via de Zernikedreef. Voor fietsers en voetgangers blijft de weg wel open.

 

Op dinsdag 5 juli  is de westelijke toegang naar de Verbeekstraat afgesloten wegens het frezen van het asfalt. Gedurende deze dag is er een omleiding ingesteld via de oostelijk toegang van de Verbeekstraat. Zie hiervoor beide afbeeldingen hieronder.

 

Verkeerssituatie kruising Verbeekstraat – Plesmanlaan – Einsteinweg:

 

Werkzaamheden fietspad Dr. Lelylaan

De komende weken wordt het fietspad aan de zuidzijde van de Dr. Lelylaan tussen de Haagse Schouwweg en de fietsersbrug vernieuwd, voor deze werkzaamheden zal het fietspad gedurende een aantal weken afgesloten zijn.

 

Doorkijk werkzaamheden

-       Week 26-27: werkzaamheden ter plaatse van de inritten van het Steenis gebouw. Tijdens deze werkzaamheden is de zuidelijke inrit tot het Van Steenisgebouw afgesloten.

-       Week 29-34: afwisselend afsluiten rijbanen ter plaatse van de kruising Einsteinweg/Verbeekstraat – Plesmanlaan. De bereikbaarheid blijft gegarandeerd.

-       Week 32: Werkzaamheden in de bouwkuip Dr. Lelylaan waarbij de damwanden uit de bouwkuip getrild worden. Hierbij is trillinghinder niet uit te sluiten.

-       Week 33-34: Werkzaamheden in de bouwkuip Plesmanlaan waarbij de damwanden uit de bouwkuip getrild worden. Hierbij is trillinghinder niet uit te sluiten.

-       Week 34: werkzaamheden aan de verkeersregelinstallaties in de nacht, van 20:00 tot 06:00. Gedurende deze werkzaamheden zal het verkeer begeleid worden door verkeersregelaars.

-       Weekenden week 35 / 36: werkzaamheden aan de kruising Plesmanlaan – Einsteinweg/Verbeekstraat, rijrichtingen afgesloten en omleidingen ingesteld

 

Voor de definitieve situatie ter plaatse van de Haagse Schouwweg en de overige wegen in het projectgebied, klikt u hier.

 

Huidige verkeerssituatie:


Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief