Bouwcommunicatie week 28

Datum: 08-07-2016

Hoe ver zijn we nu?

Naast de werkzaamheden rondom de tunnels zijn wij ook hard bezig met de werkzaamheden aan de kruising Einsteinweg – Plesmanlaan. Hier zullen wij in de zomer gedurende nachten en enkele weekenden uitvoerige werkzaamheden verrichten aan de wegen om te zorgen dat ook deze kruising gereed is als het verkeer eind oktober door de onderdoorgang van de Plesmanlaan rijdt.

 

Werkzaamheden:

Werkzaamheden bouwkuip fietstunnel Dr. Lelylaan

De werkzaamheden in de bouwkuip van de Dr. Lelylaan bestaan komende week voornamelijk uit het aanbrengen van bekisting en wapening en het storten van beton. Gedurende deze werkzaamheden wordt geen overlast voor de omgeving verwacht. Ook op zaterdag 9 juli worden er werkzaamheden verricht in de bouwkuip.

 

Werkzaamheden bouwkuip ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan

In de bouwkuip worden de wanden en vloeren naast het dek gestort en wordt de wapening voor de verdere vloeren gevlochten. Daarnaast zijn we al bezig met de afbouw door het plakken van tegels. Gedurende deze werkzaamheden wordt geen overlast voor de omgeving verwacht. Ook op zaterdag 9 juli wordt er gewerkt in de bouwkuip.

 

Werkzaamheden Haagse Schouwweg t.p.v. rotonde voor Holiday Inn

Komende week wordt gewerkt aan de Haagse Schouwweg, ten westen van de kruising met de Dr. Lelylaan. Vanaf de rotonde wordt voor fietsers en voetgangers een doorsteek gerealiseerd naar de toerit van de panden Haagse Schouwweg 6 en 8.

 

Werkzaamheden Verbeektunnel

De werkzaamheden aan de Verbeektunnel richten zich voornamelijk op de afbouw. Hierbij wordt geen overlast voor de omgeving verwacht. Over enkele weken wordt hier ook het nieuwe dek geplaatst aan de noordzijde, waarvoor de sparingen in de wanden al zichtbaar zijn.

 

Werkzaamheden kruising Verbeekstraat – Plesmanlaan - Einsteinweg

Het vernieuwen van de kruising Verbeekstraat/Einsteinweg – Plesmanlaan behoort ook tot het project OBSP. De komende drie maanden worden hier ook de nodige werkzaamheden verricht; buiten het verkeer, maar ook op of ter plaatse van de bestaande wegen, hierdoor zal het afwisselend nodig zijn zo nu en dan rijbanen of richtingen af te sluiten en verkeersmaatregelen in te stellen. De bereikbaarheid van alle locaties blijft gegarandeerd, maar dit wordt zo nu en dan via omleidingen gerealiseerd.

De aanleg van riolering door de Archimedesweg is deze week afgerond, dus de weg is weer open vanaf de Einsteinweg. De komende week wordt er bij de Einsteinweg, ten noorden van de Plesmanlaan, gewerkt aan het aanbrengen van de voetpaden. Hierbij wordt geen overlast voor de omgeving verwacht.

 

Werkzaamheden fietspad Dr. Lelylaan

De komende weken wordt het fietspad aan de zuidzijde van de Dr. Lelylaan tussen de Haagse Schouwweg en de fietsersbrug vernieuwd, voor deze werkzaamheden zal het fietspad gedurende een aantal weken afgesloten zijn. Ook zaterdag 9 juli wordt hier vanaf 7:00 gewerkt aan het fietspad, hierbij hinder door geluid is hierbij niet uit te sluiten.

 

Doorkijk werkzaamheden

-       Week 29-34: afwisselend afsluiten rijbanen ter plaatse van de kruising Einsteinweg/Verbeekstraat – Plesmanlaan. De bereikbaarheid blijft gegarandeerd.

-       Week 32: Werkzaamheden in de bouwkuip Dr. Lelylaan waarbij de damwanden uit de bouwkuip getrild worden. Hierbij is trillinghinder niet uit te sluiten.

-       Week 33-34: Werkzaamheden in de bouwkuip Plesmanlaan waarbij de damwanden uit de bouwkuip getrild worden. Hierbij is trillinghinder niet uit te sluiten.

-       Week 34: werkzaamheden aan de verkeersregelinstallaties in de nacht, van 20:00 tot 06:00. Gedurende deze werkzaamheden zal het verkeer begeleid worden door verkeersregelaars.

-       Weekenden week 35 / 36: werkzaamheden aan de kruising Plesmanlaan – Einsteinweg/Verbeekstraat, rijrichtingen afgesloten en omleidingen ingesteld

 

Voor de definitieve situatie ter plaatse van de Haagse Schouwweg en de overige wegen in het projectgebied, klikt u hier.

 

Huidige verkeerssituatie:


Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief