Bouwcommunicatie week 30

Datum: 22-07-2016

Hoe ver zijn we nu?

Eind volgende week wordt het nieuwe fietspad langs de Plesmanlaan, tussen de Haagse Schouwweg en de Verbeekstraat, geopend. Zo krijgen alle wegen in het gebied steeds meer hun definitieve vorm.  

 

Werkzaamheden:

Werkzaamheden bouwkuip fietstunnel Dr. Lelylaan

Ook in de fietstunnel  starten we met het aanbrengen van de tegels. Daarnaast zijn we nog bezig met de laatste betonstorts. Gedurende deze werkzaamheden wordt geen overlast voor de omgeving verwacht.

 

Ook op zaterdag 16 juli zijn wij vanaf 7:00 uur in de bouwkuip van de fietstunnel bezig met opruimwerkzaamheden. Hierbij wordt weinig overlast voor de omgeving verwacht.

 

Werkzaamheden bouwkuip ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan

In de bouwkuip worden komende week weer wanden gestort aan de westzijde van het dek en gaan de tegelzetters verder met het afwerken van de wanden. Gedurende deze werkzaamheden wordt geen overlast voor de omgeving verwacht.

Ook op zaterdag 9 juli worden er vanaf 7:00 uur wanden betegeld in de bouwkuip. Hierbij wordt geen overlast voor de omgeving verwacht.

 

Werkzaamheden Verbeektunnel

Komende week worden de voetpaden in de tunnel betegeld, tijdens deze werkzaamheden zullen voetgangers over het fietspad lopen. De tunnel blijft open gedurende deze werkzaamheden.

Op zaterdag 30 juli wordt er een nieuw dek aan de noordzijde van de Verbeektunnel geplaatst. De sparingen hiervoor zijn al zichtbaar in de wand. Dit extra dek is nodig omdat er in de nieuwe situatie ook een fiets-/voetpad aan de noordzijde van de Plesmanlaan loopt en dit verkeer de fietstunnel ook bovenlangs moet kruisen: hiervoor is op het bestaande dek met de rijstroken voor gemotoriseerd verkeer nu geen ruimte. De werkzaamheden voor het plaatsen van het dek starten op zaterdag al om 5:00 met het opstellen van de kraan en duren de hele dag; gedurende deze dag is de Einsteinweg niet bereikbaar vanaf de Plesmanlaan. Tijdens deze werkzaamheden wordt er weinig tot geen overlast voor de omgeving verwacht t.g.v. geluidshinder.

 

Werkzaamheden kruising Verbeekstraat – Plesmanlaan - Einsteinweg

Het vernieuwen van de kruising Verbeekstraat/Einsteinweg – Plesmanlaan behoort ook tot het project OBSP. De komende drie maanden worden hier ook de nodige werkzaamheden verricht; buiten het verkeer, maar ook op of ter plaatse van de bestaande wegen, hierdoor zal het afwisselend nodig zijn zo nu en dan rijbanen of richtingen af te sluiten en verkeersmaatregelen in te stellen. De bereikbaarheid van alle locaties blijft gegarandeerd, maar dit wordt zo nu en dan via omleidingen gerealiseerd. Komende week worden er tussen 9.00 uur en 15.00 uur werkzaamheden verricht aan de middenbermen van de Plesmanlaan; hiervoor worden verkeersmaatregelen ingesteld, maar alle rijrichtingen worden in stand gehouden.

 

Daarnaast is tot en met vrijdag 26 augustus het fietspad aan de zuidzijde van de Plesmanlaan tussen de Verbeekstraat en de Jan Luykenlaan afgesloten. Hiervoor is een omleiding ingesteld (zie de afbeelding hieronder). Gedurende deze periode is ook bushalte ‘Verbeekstraat’ aan de zuidzijde van de Plesmanlaan afgesloten.

 

Komende week is de westelijke toegang Verbeekstraat afgesloten van maandagochtend 25 juli vanaf 7:00 tot en met vrijdagavond in verband met het aanleggen van de nieuwe Plesmanlaan op deze locatie. Verkeer naar de Verbeekstraat kan omrijden via de kruising Verbeekstraat / Plesmanlaan / Einsteinweg.

 

Afsluiting Archimedesweg

Komende week wordt van dinsdag 26 juli 7:00 uur t/m donderdagavond de toegang tot de Archimedesweg vanaf de Einsteinweg afgesloten in verband met het vernieuwen van de het fietspad. De Archimedesweg blijft wel toegankelijk voor fietsers en voetgangers, maar voor gemotoriseerd verkeer wordt een omleiding ingesteld via de Zernikedreef.

 

Verkeerssituatie bij kruising Plesmanlaan / Verbeekstraat:

 

Doorkijk werkzaamheden

-       Week 29-34: afwisselend afsluiten rijbanen ter plaatse van de kruising Einsteinweg/Verbeekstraat – Plesmanlaan. De bereikbaarheid blijft gegarandeerd.

-       Week 32: Werkzaamheden in de bouwkuip Dr. Lelylaan waarbij de damwanden uit de bouwkuip getrild worden. Hierbij is trillings- en geluidshinder niet uit te sluiten.

-       Week 33-34: Werkzaamheden in de bouwkuip Plesmanlaan waarbij de damwanden uit de bouwkuip getrild worden. Hierbij is trillings- en geluidshinder niet uit te sluiten.

-       Week 33-35: Aanleg fietspad langs fietstunnel, ten noorden van de Dr. Lelylaan.

-       Week 36-38: Verwijderen tijdelijke geluidswal langs het Jan Paetsplein, graven nieuwe watergang en aanleg nieuwe aarden wal.

-       Week 34: werkzaamheden aan de verkeersregelinstallaties in de nacht, van 20:00 tot 06:00. Gedurende deze werkzaamheden zal het verkeer begeleid worden door verkeersregelaars.

-       Week 34, nachtwerkzaamheden aan Einsteinweg/Verbeekstraat; tussen 20:00 en 05:00 is de rijstrook Einsteinweg naar Plesmanlaan en de rijstrook van Plesmanlaan naar Verbeekstraat afgesloten; hiervoor worden omleidingen ingesteld.

-       Week 35: nachtwerkzaamheden aan Einsteinweg/Verbeekstraat; tussen 20:00 en 05:00 is de rijstrook van Plesmanlaan naar Einsteinweg en de rijstrook van Verbeekstraat naar Plesmanlaan afgesloten; hiervoor worden omleidingen ingesteld.

-       Week 35: Woensdagnacht 31 augustus, asfalteren fietspad aan achterzijde Jan Paetsplein.

-       Weekenden week 35 / 36: werkzaamheden aan de kruising Plesmanlaan – Einsteinweg/Verbeekstraat, rijrichtingen afgesloten en omleidingen ingesteld.

 

Voor de definitieve situatie ter plaatse van de Haagse Schouwweg en de overige wegen in het projectgebied, klikt u hier.

 

Huidige verkeerssituatie:Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief