Planning

Globale planning

Om de aanleg van de ongelijkvloerse kruising en de fietstunnel mogelijk te maken, zal het verkeer gedurende de bouw over tijdelijke infrastructuur worden geleid.

Er wordt gebouwd in twee bouwfasen (sept '15 - dec '16) en de tijdelijke wegen van bouwfase 1 worden omstreeks half september in gebruik genomen.

Binnenkort kunt u op deze website meer informatie vinden over de tijdelijke wegen.

 

  • Februari – mei: uitvoeren voorbereidende werkzaamheden zoals kappen van bomen, dempen van watergangen en het verleggen van kabels en leidingen.
  • Maart: vaststelling definitief bestemmingsplan. Op basis van het bestemmingsplan kunnen omgevingsvergunningen voor de nieuwe bouwwerken worden verleend.
  • Juni - augustus: verleggingen kabels en leidingen
  • Augustus - september: aanleg van de tijdelijke wegen om de nieuwe ongelijkvloerse kruisingen te kunnen maken
  • Half september: omzetting van huidige situatie naar tijdelijke infrastructuur
  • September '15 - eerste kwartaal 2016: Bouwfase 1 van ongelijkvloerse kruising en fietstunnel
  • Tweede - vierde kwartaal 2016: Bouwfase 2
  • Eind 2016: oplevering en ingebruikname van het project OBSP met de ongelijkvloerse kruising en fietstunnel